Renault Cabrio
Bouwjaar 1921
Prijsklasse : C
Niet geschikt voor lange afstanden.