Ford Model B
Bouwjaar 1931
Prijsklasse: C
Uit de tijd van de drooglegging in de usa..